hỏi giá giống gà ta

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#2
Gà gì ? Trung bình 12 ngàn một con. Gà ri 10 ngàn, ri lai rẻ hơn chút. Gà hmong 12 ngàn, gà mía 10 ngàn, gà lạc thủy, bt1.
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#4
Giống có tới chục loại b ơi. Và mới nuôi nên nuôi nhốt trên lưới sàn. Chứ k lên nóc nhà hết. B ở đâu?
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#6
Viện chăn nuôi thụy phương, Hà nội
 
#7
Gà ri là gà chi rứa anh, nghe nối gà hmong giá cao lắm mà
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#8
Cao gì chứ? Nó đen trông lạ vậy. Nó nghịch hơn gà ri và bé như gà ri. Gà hm và gà ri khác nhau có lẽ là k nhiều, mỗi màu lông. Bé con, đẻ sai và sớm, lấy lí do gì mà chém đắt? Mình cũng mới khoái như b. Nhưng cứ phải đúng mới thôi.
[DOUBLEPOST=1449928658,1449928630][/DOUBLEPOST]Cao gì chứ? Nó đen trông lạ vậy. Nó nghịch hơn gà ri và bé như gà ri. Gà hm và gà ri khác nhau có lẽ là k nhiều, mỗi màu lông. Bé con, đẻ sai và sớm, lấy lí do gì mà chém đắt? Mình cũng mới khoái như b. Nhưng cứ phải đúng mới thôi. Ri vàng rơm xịn
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#10
Có đó, vcn là trung tâm khảo nghiệm giống mà.
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#12
Trời ơi, gà ta có hơn chục giống