Hỏi Kỹ Thuật Nuôi Cóc

  • Thread starter linhem1986
  • Ngày gửi
linhem1986

linhem1986

Thành viên mới
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p><font size="3">Em cần t&agrave;i liệu nu&ocirc;i C&oacute;c b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; xin gi&uacute;p d&ugrave;m em với hay b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nu&ocirc;i&nbsp;nu&ocirc;i xin chỉ gi&uacute;p d&ugrave;m em,&nbsp;em c&aacute;m ơn trước nếu b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nu&ocirc;i&nbsp;C&oacute;c c&oacute; b&aacute;n&nbsp;C&oacute;c giống hay kh&ocirc;ng nếu b&aacute;n th&igrave; gi&aacute; cả bao nhi&ecirc;u? v&agrave; C&oacute;c thịt gi&aacute; cả như thế n&agrave;o?</font></p><p><font size="3">Mong nhận được tin của c&aacute;c b&aacute;c nha </font></p><br /><br /><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Chí Linh Em
- Địa chỉ: 271 mỹ hoà, ba tri bến tre
- Điện thoại: 0937384003 - Fax:
- email: linhtiamo@yahoo.com
 

Đối tácTop