Hỏi thăm cá trắm đen giống

Cho mình hỏi thăm ACE trên diễn đàn, ai biết trong Miền Nam bán giống cá Trắm đen không, nhờ chỉ giúp.
P/s: Thank trước mọi người vì đã quan tâm.
 

Quảng cáo

Top