hỏi về bò đực giống. ?

  • Thread starter dainguyen
  • Ngày gửi
D

dainguyen

khen chê phơi phới ngọn đông phong
#1
nhờ các bác nuôi bò có kinh nghiệm xem giúp.
mình có con bò này người bảo nuôi tiếp, lái bò người bảo thịt, người bảo nuôi làm giống mình không có kinh nghiệm nuôi, quê thì không nuôi giống này.... bò được 350kg hơi , tuổi khoảng 9- 10 tháng.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRIRDdSM.jpg&hash=56a15bd4d9091d40b495f81ad27b3515
 
M

minhtv

Nhà nông nghiệp dư
#2
nhờ các bác nuôi bò có kinh nghiệm xem giúp.
mình có con bò này người bảo nuôi tiếp, lái bò người bảo thịt, người bảo nuôi làm giống mình không có kinh nghiệm nuôi, quê thì không nuôi giống này.... bò được 350kg hơi , tuổi khoảng 9- 10 tháng.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRIRDdSM.jpg&hash=56a15bd4d9091d40b495f81ad27b3515
Bác chắc...khoe bò giống tốt.
 
D

dainguyen

khen chê phơi phới ngọn đông phong
#3
không phải khoe đâu bạn ah. minh dang học hỏi nuôi thôi. đây là bò bắt nợ. mình còn đang có ý định ban ng ấáịáị
 
T

Tran Nhat

Lữ khách
#6
nhờ các bác nuôi bò có kinh nghiệm xem giúp.
mình có con bò này người bảo nuôi tiếp, lái bò người bảo thịt, người bảo nuôi làm giống mình không có kinh nghiệm nuôi, quê thì không nuôi giống này.... bò được 350kg hơi , tuổi khoảng 9- 10 tháng.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLxHGUi6.jpg&hash=1f9b6c349da877132d33885fd07d8d99

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRIRDdSM.jpg&hash=56a15bd4d9091d40b495f81ad27b3515
Làm giống. Bò nọc cần nhiều tiêu chuẩn để có 1 con nọc tốt, người ta mới bỏ tiền thuê phối. Bò này màu không đỏ ( màu xấu), đái ngắn, u bò còn thua u bò cái... 9 tháng mà sừng dài vậy, bò này mình nghĩ hơn 1tuoi rưỡi rồi... mình nói thẳng có gì không vui mong bạn bỏ qua
 

Quảng cáoTop