Hỏi đáp Hỏi về đường Glucose cho gà uống

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Glu hấp thu luôn, ngấm máu luôn khi vào ruột non. Cũng là thức ăn của khuẩn. Tóm lại là trợ sức, giống như bạn mệt, hệ tiêu hóa k ổn định trong khi đường glu huyết thấp. Bổ sung để sinh lý bình thường trở lại. Đặc biệt não rất cần trợ kiểu uống đó vì nhu cầu lớn nhất.
 


Top