Hỏi về tim vacxin đậu gà.

E co bầy gà 20 con khoảng 15 ngay tuoi. Trong bầy mới co 1 con nỗi tra'i ở mũi. Ae cho hỏi la nếu bây giờ tim vacxin đậu gà co dc hok. Chân thành ca'm ơn
 


K tiêm mà chủng màng cánh thôi ban ơi, tách ra r làm vacxin. Những con bị bệnh mới chớm thường là điều trị triệu chứng mong khỏi hoặc chủng vacxin hen xui mong có kháng thể làm gà khỏi bệnh nhưng gà sẽ yếu lắm.
 


Back
Top