Hợp chấ khiến cây chậm lớn

ramborong20

Nhà nông nghiệp dư
#1
Hiện tại tôi đang tìm một chất hay cách xử lý hóa học hoặc phương pháp khiến cây chậm lớn.
Tức là cây đã nảy mầm nhưng lớn rất chậm.
Cả nhà mình có ai biết phương pháp xử lý hoặc có tài liệu liên quan có thể chia sẻ kiến thức về vấn đề này nha.
 

Phellinus Linteus

Nhà nông nghiệp dư
#2
Hiện tại tôi đang tìm một chất hay cách xử lý hóa học hoặc phương pháp khiến cây chậm lớn.
Tức là cây đã nảy mầm nhưng lớn rất chậm.
Cả nhà mình có ai biết phương pháp xử lý hoặc có tài liệu liên quan có thể chia sẻ kiến thức về vấn đề này nha.
Gửi cho mình thử hình của hạt đó được không? Email: duynx@ntu.edu.vn. Khi nào có được thông tin chi tiết hơn, mình sẽ có ý tưởng cho bạn.