Hợp tác chăn nuôi bò lai sind...!

lekhachoa

http://traibogiong.mov.mn
#1
Dear all,

Hiện tại nhà mình đang có diện tích đất Đủ để nhân đàn lên số lượng vài trăm con. Gia đình hiện đang có từ 30 đến 40 con, do có nhu cầu muốn phát triển hợp tác làm trang trại chăn nuôi lớn thêm. Em cần tìm đối tác khu vực Bình Dương hoặc Sài Gòn các tỉnh thành lân cận có nhu cầu thì xuống Em tham khảo mô hình ạ.
- Điều kiện của Em: Diện tích đất và nguồn cỏ đã có. Diện tích đồng cỏ lên đến vài nghìn hecta. Đây là đất của nhà nước canh tác ngành cao su nhé. chăn thả thoải mái.
- Chuồng có thể xây dựng thêm tùy nguồn bò nhiều hay ít... Dao động từ 100 đến 300 con thoải mái.
- Hợp đồng và điều kiện khi hợp tác do 2 bên thỏa thuận.
Đây là 2 tấm ảnh em úp trước có gì bổ xung sau.