Thảo luận Hợp tác chăn nuôi bò..

Ai có nhu cầu hợp tác nui bò thì vào đây bàn luận nhé...đìu kiện...ở đăk lắk..có đất đai canh tác..vì tôi ko có đất..ngược lại có công chăm sóc...vấn đề hợp tác là chủ đầu tư bỏ nguồn vốn là đất...còn tôi bỏ công chăm sóc...xong chủ đầu tư và tôi hùn vốn vào mua bò nui...chuồng traại hai bên đóng góp vào làm...còn lại vấn đề nui bò tôi chịu hết...ai có nhu cầu thì tham gia
 
Back
Top