Hợp tác hợp tác trong chăn nuôi bồ câu

merline

Nhà nông nghiệp dư
#1
hiện nay chăn nuôi bồ câu là mô hình đang đc khá nhiều hộ gia đình ở bình dương và 1so tỉnh chọn làm kinh tế nhưng vấn dề đặt ra ở đây là đầu ra sản phẩm đang gặp nhiều khó khăn.
tôi lâp ra chủ đề nay nhằm mục đích tim đầu ra cho sản phẩm
hy vọng thương lái, nhà hàng, quán ăn và những pà kon gần xa giúp đỡ
thân chào
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx