hợp tác vỗ béo bò trong 3 tháng tới

Mình ở Bắc Ninh. Hiện tại đang chuẩn bị tới mùa thu hoạch lúa. Khi đó cánh đồng quê mình xẽ bỏ không trong khoảng 3 tháng. Do cánh đồng khá rộng mà ở chỗ mình không còn ai nuôi bò do vậy cỏ sẽ rất nhiều. Vậy mình đăng bài này mong nhận được sự hợp tác của bác nào trong f4.
Hình thức hợp tác là cung cấp bò. Khoảng 20 con. Mình sẽ có trách nhiệm chăn nuôi trong khoảng 3 tháng đó.
 

Quảng cáo

Top