Hướng dẫn bón phân cho Cây mía

  • Thread starter Hoàng Thuý
  • Ngày gửi
Hoàng Thuý

Hoàng Thuý

Thành viên mới
#1
v Mía tơ

  1. Bón lót
Lượng phân sử dụng trên 1ha

- Vôi bột 600kg

- Phân chuồng: 12 tấn

- Rapid Hydro: 350 lít

- Lân: 500kg

- Kali: 80kg

Cách bón:

- Sau khi làm đất lần cuối để trồng đất bón 600kg vôi bột vào để cân bằng độ PH của đất, giúp tạo độ PH vừa đủ để cây mía sinh trưởng và phát triển

- Trước khi trồng mía 1-2 ngày cần bón lót vào đất: 12 tấn phân chuồng hoại mục + 350 lít Rapid Hydro pha với tỷ lệ 1:70, 500kg lân, 80kg kali. Hỗn hợp phân bón trên sẽ giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cây mía.
cay-mia-nen.jpg

  1. Bón thúc
Trong một vụ mía, thường bón thúc cho mía vào những giai đoạn sinh trưởng quan trọng để cây mía nhanh lớn, cây to mập và lượng đường trong mía cao.

- Bón thúc lần 1: 20-30 ngày sau khi trồng mía bón thúc bằng cách tưới dùng dịch Rapid Hydro đã pha với tỷ lệ 1:100. Bón giai đoạn này giúp cây ra nhiều rễ hấp thu nhiều dinh dưỡng

- Thúc lần 2: 2-3 tháng sau khi trồng bón thúc bằng 120kg Urea + 80kg Kali kết hợp với làm cỏ, vun gốc. Phun dung dịch Rapid Hydro với tỷ lệ pha 1: 120 định kỳ 10 ngày một lần kết hợp với tưới gốc bằng dung dịch Rapid Hydro để cây có thể hấp thu hiệu quả dưỡng chất qua cả lá và rễ. Bón thúc trong giai đoạn này giúp cây sinh trưởng phát triển nhanh, đẻ nhiều nhánh, cho năng suất và chất lượng mía cao hơn.

- Bón thúc lần 3: khi cây mía có 2-3 gióng bà con cần làm cỏ vun gốc kết hợp phun định kỳ Rapid Hydro 10-15 ngày 1 lần với tỷ lệ pha 1:150. Đợt bón thúc này giúp cây vươn gióng mạnh, gióng ra nhiều, to và dài.

v Mía gốc

1. Bón lót

Bón lót khi xới đất xử lý gốc bằng: 600kg vôi bột + 8 tấn phân chuồng hoại mục + dung dịch Rapid Hydro pha với tỷ lệ 1: 100 + 500 kg lân + 100 kg kali

2. Bón thúc

- Lần 1: 30 ngày sau khi xới đất xử lý gốc, bón 100kg Urea kết hợp với làm cỏ tưới nước và tưới dung dịch Rapid Hydro đã pha với tỷ lệ 1:120. Bón thúc lần 1 giúp cây sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh nhiều.

- Lần 2: 30 ngày sau khi bón thúc lần 1, sử dụng 100kg Ure + 100kg Kali kết hợp với làm cỏ vun gốc và phun dung dịch Rapid Hydro đã pha với tỷ lệ 1:120.

- Lần 3: Khi cây có 2-3 dóng bón thúc bằng: 100kg Ure + 100 Kg Kali bón vào gốc kết hợp với phun dung dịch Rapid Hydro đã pha lên cây vào sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhât.
 

Đối tác


Top