Hướng dẫn sử dụng phân bón HVP cho cây có múi

  • Thread starter huongoi100
  • Ngày gửi
huongoi100

huongoi100

Niềm Tin Vào Chất Lượng
#1
1) Chăm sóc sau thu hoạch
- Tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng và tán cân đối, đẹp
nongsan5.jpg

- Bón phân phục hồi sức:
• Bón gốc:
+ Phân chuồng hoai 10-20kg/ cây.
+ Phân hữu cơ sinh học HVP 401B: 1-2kg/cây.
+ Phân khoáng trung vi lượng kích ra rễ HVP 301B: 150g-200g/ cây
+ Phân vô cơ NPK(16-18-8): 1-1,5kg/cây, phun lá HVP 15-30-15 ra rễ bật mầm chồi.
+ Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT Bội Thu Vàng.
+ Phun lá HVP 1001 (16-16-8) Đâm chồi- Dưỡng lá- Sung cây.
2) Xử lý tạo mầm hoa và ra hoa đồng loạt.
- Bón phân gốc: 300g DAP + 50g KCL (hoặc 500g AT2).
- Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT Bội Thu Vàng.
- Phun lá: phun 2 lần HVP 10-50-10, 1 tuần 1 lần giúp tạo mầm hoa tốt.
- Tạo khô hạn (xiết nước): thực hiện sau khi bón phân 15 ngày, xiết nước khoảng 1 tháng.
- xử lý ra hoa đồng loạt: sau khoảng 1 tháng, lá héo xào thì tưới nước lại. Tưới nhấp nhẹ từ từ trước rồi tưới đẫm, tưới khoảng 30 ngày liên tục, mỗi ngày 2 lần sau đó tưởi rải ra.
-Phun thuốc thúc ra hoa đồng loạt: khi lá tươi lại, pha HVP 1001S(200-200-150) Kích ra bông cây có múi + HVP (10-50-10) 2 lần (5 ngày/lần) thúc ra hoa đồng loạt.
3) Đậu trái và hạn chế rụng trái non
- Phun HVP- Tăng Đậu Trái 1 lần khi nụ hoa đầu tiên vừa nhú.
- Phun HVP Giàu Canxi – Giàu Bo khi trái bằng hạt đậu để chống rụng trái non.
- Phun thuốc trừ nhện đỏ Danitol, Pegasus, Ortus để hạn chế rụng trái non.
4) Nuôi trái
- Nuôi trái non(trái nhỏ đến 4-5 tháng): trái lớn chậm, có nhiều đợt rụng sinh lý
+ Bón phân gốc: 200g NPK 20.20.15 + 50g KCL/ cây, 15 ngày một lần.
+ Phun lá: HVP 1001S(0-20-20) Dưỡng trái cây có múi phun đều tán cây.
+ Phun lá: HVP Giàu canxi- Giàu Bo đề phòng nứt trái.
+ Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT Bội Thu Vàng.
-Nuôi trái lớn (trên 5 tháng trái lớn nhanh)
+ Bón gốc: 200g NPK 20.20.15 + 50g KCL/cây, 30 ngày một lần bổ sung thêm Canxi Nitrat.
+ Phun lá HVP 1001S(6-20-20) cho trái to, ngọt, chống khô múi.
+ Phun lá HVP Giàu canxi- Giàu Bo đề phòng nứt trái.
+ Tưới gốc HVP 6-6-4 K.HUMAT Bội Thu Vàng
-Trước thu hoạch 1 tháng:
+ Phun lá: HVP 1001S(0-25-25) để trái to mọng, nhiều nước, lên màu đẹp
 

Đối tác


Top