huong dẫn tiêm vacxin cho ga

  • Thread starter duong duc
  • Ngày gửi
duong duc

duong duc

Thành viên mới
#1
mọi người cho minh hỏi cách tiêm vac xin cho gà đẻ va gà con.
1. Mình co 25 con gà đẻ(trống vs mái) đã được 4thang tuổi,mình định tiêm vac xin newcasxon va tu huyết trùng lại cho gà ma chua biết liều lượng tiêm như thế nào(cụ thể la tiêm một con bao nhiêu ml) và mua 2loai vacxin trên thi mua loại 20 liều hay la 50 liều.ai biết vao giúp đỡ mình với. Vav cho hoi thêm la nếu gà đang đẻ và ấp thì tiêm 2loai vacxin tren có được không.
2. minh co đàn gà con gom 200 con được 22 ngày tuôi đã nhỏ lasota 2 lan gum 2lan va chủng đậu,con tiem new hệ M va tụ huyết trùng,vậy nhơ mọi người hướng dẫn tiêm new he M va tht cho gà con với liều lượng bao nhiu ml/con.200con thi mua vacxin new he M vs tht loại bao nhiêu liều.
xin cảm ơn.
 
dudo92

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#2
1. Gà 4 tháng tiêm tụ huyết trùng , lọ 25 liều chỉ định gà trên 20 ngày tuổi. Tụ huyết dùng trước 20 ngày khi muốn thả gà ra nền ngoài, hay nền k đảm bảo.
Vaccxin new hệ 1 nhược độc virus có độc lực trung bình dùng cho gà trên 2 tháng nếu k dùng Lasota . Liều thấp nhất là đông khô 100 con, tiêm 1 cc hay 1ml/con. Mình chưa thấy nhưng khó có liều 50.
Gà đang đẻ nguyên tắc là k tiêm vaccxin vì gây giảm đẻ, thậm chí ngưng và gà thải virus qua phân, nhất là newcatson.
2. Nếu đã làm 2 lần lasota thì new I làm vào giữa tháng thứ 2 liều 1ml hay 1cc/con. Còn gà k làm lasota thì gà phải trên 2 tháng tuổi mới làm new I. 200 gà thì b cứ mua liều 100 đông khô, tụ huyết trùng dạng pha sẵn loại 25 con, mình k dùng tụ lứa sau nên k nhớ lọ bao ml.
 
duong duc

duong duc

Thành viên mới
#3
1. Gà 4 tháng tiêm tụ huyết trùng , lọ 25 liều chỉ định gà trên 20 ngày tuổi. Tụ huyết dùng trước 20 ngày khi muốn thả gà ra nền ngoài, hay nền k đảm bảo.
Vaccxin new hệ 1 nhược độc virus có độc lực trung bình dùng cho gà trên 2 tháng nếu k dùng Lasota . Liều thấp nhất là đông khô 100 con, tiêm 1 cc hay 1ml/con. Mình chưa thấy nhưng khó có liều 50.
Gà đang đẻ nguyên tắc là k tiêm vaccxin vì gây giảm đẻ, thậm chí ngưng và gà thải virus qua phân, nhất là newcatson.
2. Nếu đã làm 2 lần lasota thì new I làm vào giữa tháng thứ 2 liều 1ml hay 1cc/con. Còn gà k làm lasota thì gà phải trên 2 tháng tuổi mới làm new I. 200 gà thì b cứ mua liều 100 đông khô, tụ huyết trùng dạng pha sẵn loại 25 con, mình k dùng tụ lứa sau nên k nhớ lọ bao ml.
thanks ban rất nhiều
 

Quảng cáoTop