Bán Kè bạc giá thanh lý.

Thông tin vườn:
- Xã Tân Thạnh Đông - Củ Chi.
- giống cây: Kè Bạc lai, kè Washington.
- Số lượng cây: trên 100 cây. Em trồng hơn 300 cây, không cham sóc nhiều nên giờ cỏ moc nhiều quá, chỉ ướm chừng bên ngoài, còn bên trong chưa vô được, bác nào mua thì anh em dẫn vô trong đếm.
- Kích thước: cây lớn vuốt lá cao tầm 2 - 3 mét, gốc thì các bác so với lon bò cụng trong hình.
Cây nhỏ 1/2 đến 2/3 cây lớn.
- Cách giao dịch: em bán cả vườn không bán lẻ, các bác tính giúp giá cây và công đào bứng vì em bận nhiều việc không thể bứng giao bác ạ. Vì là chủ nên giá thế nào các bác cứ nói, ok thì buôn bán nhanh gọn.
Vui lòng liên hệ: Vương 0909484132.
Cảm ơn bác!
k01.jpg
k02.jpg
k03.jpg
k04.jpg
k05.jpg
k06.jpg
k07.jpg
k08.jpg
k09.jpg
k10.jpg
k11.jpg
[/IMG]
úp ngày mới
Thông tin vườn:
- Xã Tân Thạnh Đông - Củ Chi.
- giống cây: Kè Bạc lai, kè Washington.
- Số lượng cây: trên 100 cây. Em trồng hơn 300 cây, không cham sóc nhiều nên giờ cỏ moc nhiều quá, chỉ ướm chừng bên ngoài, còn bên trong chưa vô được, bác nào mua thì anh em dẫn vô trong đếm.
- Kích thước: cây lớn vuốt lá cao tầm 2 - 3 mét, gốc thì các bác so với lon bò cụng trong hình.
Cây nhỏ 1/2 đến 2/3 cây lớn.
- Cách giao dịch: em bán cả vườn không bán lẻ giá 400.000đ/cây, các bác tính giúp công đào bứng và vận chuyển. Vì là chủ nên giá thế nào các bác cứ nói, ok thì buôn bán nhanh gọn.
Cảm ơn bác!
Hôm nay có bác gọi điện mà em quên lưu số, bác vui lòng gọi hay nhắn tin giúp em, cảm ơn bác!
 
Back
Top