Kết quả mô hình tưới tự động: tưới rau ăn lá

  • Thread starter tuoithongminh.com
  • Ngày gửi
tuoithongminh.com

tuoithongminh.com

Tưới Thông Minh
#1
Qua 6 tháng theo dõi hộ tham gia điểm trình diễn cho thấy sử dụng hệ thống tưới phun tự động cho rau ăn lá của VƯỜN THÔNG MINH (sử dụng đầu phun nông nghiệp) đã tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất.

Khối lượng nước tưới: Tiết kiệm được lượng nước tưới 70%.

- Lượng điện tiêu thụ giảm 60%.

- Công lao động: giảm 80%.

Hiệu quả kinh tế mô hình tưới rau ăn lá (tính trên 500 m2/tháng)


Đơn vị

Đơn giá

Tiết kiệm chi phí (đ)

Lượng nước tưới tiết kiệm
120 m3

4.500 đ/m3

540.000

Lượng điện tiết kiệm
70 Kw

1500 đ/KW

105.000

Công lao động tiết kiệm
30 công

80.000 đ/công

2.400.000

Cộng

3.045.000Hiệu quả xã hội:

- Khắc phục tình trạng thiếu lao động nông nghiệp hiện nay trên địa bàn.

- Nhờ hệ thống điều khiển tưới tự động cho rau ăn lá, người dân tiết kiệm thêm được nhiều

thời gian, có thể làm thêm một số công việc khác.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fvuonthongminh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2F20150117_085209-1024x680.jpg&hash=91d8e1abf77e4ac3c8dabacb6f7a9b25

tưới rau bằng tưới phun mưa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fvuonthongminh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fimg_3145.jpg&hash=82f7d4c35af2457f47201f36f667872a

tưới rau bằng tưới nhỏ giọt
Xem chi tiết hơn tại: http://vuonthongminh.com/tin-tuc-su-kien/hieu-qua-mo-hinh-tuoi-tu-dong-trong-nong-nghiep-tuoi-rau-la.html
 
Tran Tuan Phong

Tran Tuan Phong

Nhà nông nghiệp dư
#2
Chi phí Trang thiết bị để lắp cho 500m2 là bao nhiêu bạn?
 

Quảng cáoTop