Khai thác và phát triển gà rừng tai đỏ tại Vườn quốc gia Cúc Phương

#1
Cơ quan quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thời gian thực hiện: 48 tháng, từ (1/2014- 12/2017).

I. MỤC TIÊU:

- Tạo được đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ với quy mô 200 mái.

- Tạo được đàn sản xuất gà rừng tai đỏ với quy mô 300 mái.

- Tạo được đàn thương phẩm gà rừng tai đỏ với quy mô 500 con.

- Xác định được quy trình chọn đàn hạt nhân, chăm sóc nuôi dưỡng và thú y phòng trị bệnh gà rưng tai đỏ.

- Dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở đàn hạt nhân, đàn sản xuất và đàn thương phẩm gà rừng tai đỏ.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
Nội dung 1: Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng về tình hình chăn nuôi gà rừng tai đỏ


Điều tra tình hình chăn nuôi, cơ cấu đàn giống, phương thức chăn nuôi, khả năng sản xuất, tình hình dịch bệnh .v.v. của giống gà rừng tai đỏ tại Ninh Bình thông qua phiếu điều tra.

Nội dung 2: Nghiên cứu chọn lọc, xây dựng đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ

1. Phân tích ADN gà rừng tai đỏ

Phân tích ADN của giống gà rừng tai đỏ để làm sáng tỏ thêm đặc điểm sinh học của giống gà rừng tai đỏ.

2. Nghiên cứu chọn lọc đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ

- Xây dựng tiêu chuẩn đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ

+ Đặc điểm ngoại hình

+ Khả năng sản xuất của đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ

- Chọn lọc đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ với quy mô 200 mái.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình chọn lọc đàn hạt nhân gà rừng tai đỏ.

Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng đàn sản xuất gà rừng tai đỏ

- Xây dựng tiêu chuẩn đàn sản xuất gà rừng tai đỏ

+ Đặc điểm ngoại hình

+ Khả năng sản xuất của đàn sản xuất gà rừng tai đỏ.

- Xây dựng đàn sản xuất gà rừng tai đỏ với quy mô 300 mái.

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi gà rừng tai đỏ

4.1. Nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà rừng tai đỏ

- Nghiên cứu xác định phương thức nuôi thích hợp gà rừng tai đỏ sinh sản.

- Nghiên cứu xác định mức Protein thích hợp trong khẩu phần nuôi gà rừng tai đỏ sinh sản.

- Nghiên cứu xác định mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần gà rừng tai đỏ sinh sản.

- Nghiên cứu xác định phương thức nuôi thích hợp gà rừng tai đỏ thương phẩm.

- Nghiên cứu xác định mức Protein thích hợp trong khẩu phần gà rừng tai đỏ thương phẩm.

- Nghiên cứu xác định mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần nuôi gà rừng tai đỏ thương phẩm.

- Xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà rừng tai đỏ sinh sản.

- Xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà rừng tai đỏ thương phẩm.

4.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình thú y trong chăn nuôi gà rừng tai đỏ

- Ứng dụng các quy định thú y trong chăn nuôi: vệ sinh tiêu độc, sát trùng, khử trùng, tiêm phòng .v.v.

- Xác định một số bệnh thường gặp trên gà rừng tai đỏ.

- Xây dựng quy trình thú y phòng bệnh trong chăn nuôi gà rừng tai đỏ sinh sản.

- Xây dựng quy trình thú y phòng bệnh trong chăn nuôi gà rừng tai đỏ thương phẩm.

Nội dung 5: Xây dựng đàn gà rừng tai đỏ thương phẩm

+ Xây dựng tiêu chuẩn đàn gà rừng tai đỏ thương phẩm.

+ Xây dựng đàn gà rừng tai đỏ thương phẩm với quy mô 500 con.
III. KẾT QUẢ:
Kết quả bước đầu thực hiện từ (1/2014-12/2015)

- Đã tiến hành điều tra và đánh giá được hiện trạng nguồn gen gà rừng tai đỏ đang được chăn nuôi tại các xã vùng cao huyện Nho Quan.
- Đã tiến hành lấy 100 mẫu máu để xét nghiệm ADN,để đánh giá khoảng cách di truyền với các giống gà nội khác. Kết quả cho thấy gà rừng tai đỏ đang bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương là giống gà thuần chủng và là tổ tiên của các giống gà nội đang được chăn nuôi tại Việt nam.
- Đã xây dựng được tiêu chuẩn chọn lọc đàn gà rừng tai đỏ hạt nhân có các đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống. Năng suất trứng 23-26 quả/mái/năm. Tỷ lệ trứng có phôi 75-80%.Tỷ lệ nở/ phôi 90-95%. Đã tiến hành chọn lọc được đàn giống hạt nhân quy mô 200 mái sinh sản và xây dựng được Quy trình chọn lọc đàn gà rừng tai đỏ nhạt nhân.
- Đã xây dựng được tiêu chuẩn chọn lọc đàn gà rừng tai đỏ sản xuất có các đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống. Năng suất trứng 21-24 quả/mái/năm. Tỷ lệ trứng có phôi 72-75%.Tỷ lệ nở/ phôi 88-92%. Đã tiến hành chọn lọc được đàn giống sản xuất quy mô 300 mái sinh sản và xây dựng được Quy trình chọn lọc đàn gà rừng tai đỏ sản xuất.
- Đã tiến hành xây dựng được Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà Tai đỏ sinh sản.
- Quy mô con giống khai thác năm 2015: Độ tuổi 1 tháng đạt 5000 cá thể. Các độ tuổi khác từ 5-12 tháng đạt trên dưới 1000 cá thể.
Bác sỹ thú y: Hoàng Xuân Thủy.
ĐT 0915 635 615 - Email: thuyhoangxuan@gmail.com
 

Last edited: