Khoai lang nhật vàng làm nguyên liệu sản xuất cho nhà máy