Không đúng chỗ

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Đất không thích , cỏ mọc đầy
Ao không mưa, sao cá nhẫy vào đây
Rừng cao muôn lá , ngàn cây
Cứ sao chen lấn chốn này chốn ni
Phương trời ai thích cứ đi
Đi không đúng hướng lắm chi buồn đời
Chán cho nhưng kẽ dở hơi
Phải nên hiểu biết nhưng nơi không mời
Ở đây là chốn vui chơi
Anh nên chọn chỗ anh chơi với người
Càng ngang , càng ngược người cười
Anh nên tìm chỗ có người thích anh
Nếu không mất hết thanh danh
Nhưng anh chẳng có cái danh ở đời
Dù cho chẳng lời có mời
Vô tư anh chạy cời cời xen vô
Thật là anh quá điên rồ
Thôi thôi anh hãy đi mô tôi nhờ
 

Last edited:
N

Nguyễn Văn Khánh

Cơ sở 6Lâm
#2
Người vỗ ngực ông kễnh,
Ta náu mình trong thơ...

Người sàm ngôn kiêu ngạo,
Ta hát thầm trong mơ...

Người đi như giông bão,
Ta gióng tiếng chuông chùa...

Ta chỉ là thi sĩ,
So đo gì được thua...
 

Đối tác


Top