khuyến nông

  • Thread starter Nguyễn Hồng Sang
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Hồng Sang

Lữ khách
#1
Thân chào các chuyên gia của diển đàn..
em tên sang, sịnh viên ngành chăn nuôi, e co câu hỏi nhờ mọi người giúp đỡ.
các phương pháp khuyến nông có cung cấp vật tư, và theo ngành hàng..
 

K

kvandiep

Nhà nông nghiệp dư
#2
câu hỏi chung chung quá @.
các phương pháp trong sách như điều tra, đánh giá, có sự tham gia của người dân.... nó lồng ghép vào trong quá trình thôi.
khuyến nông thường hỗ trợ theo mô hình nuôi, trồng con gì đó theo kĩ thuật hay cái gì đó mới.
có thể từ trung ương làm việc trực tiếp với hộ dân hoặc qua các cấp dưới
thường hỗ trợ 100% giống +30% vật tư
 

Đối tác
Top