Kiên Giang:mua bán các loại bồ câu và chim trĩ...=>> sđt :0939507999

  • Thread starter NGUYENBAHUONG
  • Ngày gửi
N

NGUYENBAHUONG

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>A_E ai c&oacute; nhu cầu mua b&aacute;n c&aacute;c loại bồ c&acirc;u(g&agrave;,ph&aacute;p,kiểng) hay chim trĩ &nbsp;(giống,thịt..) vui l&ograve;ng LH sđt:0939507999 --&gt;gặp a 5(Năm R&acirc;u...)&nbsp;</p><p>&quot;giống khoẻ - đẻ sai - anh em m&igrave;nh lai rai nhặt tiền&quot;&nbsp;</p><p><img border="0" src="https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTU57b8VT2HLUtPK8DqHCJoQV1nrt6cqrlkxZDacWUCAuljFh-kZQ" /><img border="0" src="http://i302.photobucket.com/albums/nn95/laisac2000/chovoi.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px"><br />&nbsp;<img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://ca3.upanh.com/13.423.17647051.XAw0/picture004.jpg" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px">&nbsp;<img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://farm3.static.flickr.com/2653/3730649333_f0f72a79df.jpg" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px">&nbsp;<img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://seablogs.zenfs.com/u/w9YacKGQBRiaqqH59Vp1TtWDdvXV/photo/ap_20110325040430320.jpg" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px">&nbsp;<img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://images03.jaovat.com/ui/15/65/07/1320033013_271045807_2-bo-cau-phap-giong-va-phap-lai-Tuy-Hoa.jpg" /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://ng0.upanh.com/b5.s13.d3/c15614d4c9427b934b3a51db81da4347_38949300.img2149.%20%20jpg" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px">&nbsp;<img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; max-width: 800px" src="http://i381.photobucket.com/albums/oo258/taitainunu/DSC01451.jpg" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Hưởng
- Địa chỉ: Hoà Thuận - Giồng Riềng - Kiên Giang
- Điện thoại: 0939507999 - Fax:
- email: joenguyen_12@yahoo.com