kim ba sưa tàn thiên nhiên

  • Thread starter phantom_luu
  • Ngày gửi
P

phantom_luu

Thành viên mới
#1
giá size cỡ này là 190k 1 cây,anh em nào lấy 20 cây trở lên thì 170k 1 cây,siza cỡ này thì tàn to,thân nu cục cục
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1230.photobucket.com%2Falbums%2Fee493%2Fltphat64%2Fcay%2520phoi%2520kim%2520ba%2520sua%2FIMG_1663.jpg&hash=b89372073ffe5378111ff75fad0223cf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1230.photobucket.com%2Falbums%2Fee493%2Fltphat64%2Fcay%2520phoi%2520kim%2520ba%2520sua%2FIMG_1662.jpg&hash=33316aed52174247a92b5ac2ee1bba0c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1230.photobucket.com%2Falbums%2Fee493%2Fltphat64%2Fcay%2520phoi%2520kim%2520ba%2520sua%2FIMG_1661.jpg&hash=42d6ab182a6ad91123953f12a08b9d29

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1230.photobucket.com%2Falbums%2Fee493%2Fltphat64%2Fcay%2520phoi%2520kim%2520ba%2520sua%2FIMG_1660.jpg&hash=19e9ff5d558c5f3ccbc5428007660afa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1230.photobucket.com%2Falbums%2Fee493%2Fltphat64%2Fcay%2520phoi%2520kim%2520ba%2520sua%2FIMG_1658.jpg&hash=469aafabe442b9861e498596c9af22f6
 

Đối tácTop