Kính đeo cho gà chữa mổ nhau - lưu ý khi đeo kính cho gà

#1
Kính đeo cho gà chữa mổ nhau - lưu ý khi đeo kính cho gà

KÍNH ĐEO CHO GÀ, KÍNH MẮT CHO GÀ VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐEO KÍNH CHO GÀ

Kính mắt cho gà là một giải pháp rất hiệu quả trong việc phòng và chữa trị bệnh mổ nhau ở gà và chim. Tuy nhiên cũng có những lưu ý trong việc đeo kính cho gà và chim:

- Với gà: gà phải đạt trọng lượng từ 5 - 6 lạng trở lên mới đeo kính cho gà, khi gà nhỏ mũi của gà chưa phát triển hết, khi xuyên chốt kính qua sẽ gây ra hiện tượng chảy múa vì mũi của gà còn nhỏ sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của gà- Với chim trĩ: chim trĩ phải đạt trọng lượng từ 7 lạng trở lên đeo kính mới đảm bảo

- Chú ý khi xuyên chốt qua mũi của gà và chim phải nhẹ nhàng tránh làm chúng đau

Khi đeo kính cho gà và chim không hề ảnh hưởng tới việc đi lại sinh hoạt của gà và chim. Kính có thể rái sử dụng cho gầ sau bằng việc mua chốt lẻ

Liên hệ: Đoàn Ngọc Ánh 0969409035