Kinh nghiệm san lấp, cải tạo thành đất trồng trọt, chăn nuôi

  • Thread starter Terraculture
  • Ngày gửi
T

Terraculture

Lữ khách
#1
OunIlhXOIH3tyjfiqjQmg2AXaZIdBGcm7Bh8Bmcpv0VR-EkBYGanzNivWTcTi5QrdVqPKLisifNrsD-p9l2y3fh6cjrvIW9AzMOaM1q7PWzUqY7NOVeeA0U07G4H0xT3uyeZ89mTfSuSjDFp5cUrWVyIxO7QkrtLKyEgTURX-WJI7WxR-upbtQjCnbrpKjuy_TL96hMXTMhg45MAuNT1Z4VoTJvqsQLD6B9gUBdDsjG_fc8b8L_hgDprUv8sdGZTnYUO6wEwWQ9nXfF-caGgII8jVYSE3ltfLCSH3KHGg-wWnDxtH6TieBDx2pIy5etCfs1ST0rTI8PIP-jlrz1Aet1dgKI2fG2CWaLuQH1AqD3YDLqCXSpA39kDEtoZldbLRJvEliEJR-3DXmaJrla80NSjom-0QS0VxDRgcsoP9hEqMgy310jnKdSP2XF7k4qEYLDnRiavoSziqh2VNiUd4xlGXy97TaJ_Jy-4Fhdn-2O8NVAVrNA5DyFriPPIW_LkNWDr14-UoBvCd-wIk88rJRvsUkPD31c50RXcOUKWQnzXAm5z38tXUmYqXvBBgHaoLuHFR20PvRVIPigXQbM7ciUqC9sZyUnn5VucqZ-EC8mhf-jlrKia5mB0MhH5LSyYh17y3QUGKHhQnyG6EkCZtd_s258ffFnFp4yXD7oGu4-TLg=w1059-h794-no

NGfYFVufhU4Mgax16c5EcvlKKYTkaaQ07JovfamIkSWaZOECBuzhOnngJRRygEo_9NxddUC14LdQKkQqbgg_ByXH-Oo_HYdVRUJmtYYRk9tvJeYDn9KjbfpE7lPdT4QaxlvTWg3FtQD1JjrnNyw-YfoCiDg9qHEH6AVAyYVW0WEgwrwA2PidQa5HSABh-X5B0QXH-e8zI5toI5dRcNoRUVEC3kN5QC66ki-xHJNRW88B34d2fBkQxtAeGY3bzat5tnwCCZlqZlMh0YCHikjSnEswEiwu97tEpoM6sHBKWdmkT48WQqLI28QtYgyf9Y75ervpKgh6Xp83iYHgIIdC6iDNJsY8oDSEcQaWrGoh_szJsFAdtVrw3tgHqQJceqxPMReWfGBID3wP_F_rg7ci8akYmuqAmMi2TZ6DqWJQ9q-g5VoFvQBeNwc4iIZ0ASAgCSjoSYUWDknY7MCy283Eh5q-I3yrYad-EvbP5GbmONFsDCrjCZ3ra0WrUxgfxzfv05mQ9i9IfSxMXwi4ah0l_900oXcE7krU7tfoQTA8we2AnOjUSuPQ5w5Pzh4YEBtMMmE0vT_X2qGaVV4OB5UMDVVG1WamXRBYp5S5PciB6Rx8HrzBeqFSw5mVrNaWj3WWLo0cRpqWlisSSh-H25CsQD1XzSd0HP9dITmfdm3IZ2J1Qg=w1059-h794-no

ZNNNlzXhnGYn2PqSBWGYpMLG20kXEVYgg3jfypeshy0NJdYhYiF5IUMfz-s6IyZepQZYT122uiBsks9B0mPHeTes9WUfkIKll5VGc-EVLwmmzn3ypvwr0oRI15ZbDA7fZ23Cvav8EUJ7Fjk_nyey_P5fdsPCKfGa0Q-bWk6AR8GbxHuLTrSsqOH8AP_StEI3SyD3rlBvfBlNV3yAtcSX-L9JqCuJdo9LXH1MWEkyfCxMg_NwEia7anYmjXuNe12tqRGC6zygvGrYSe3AtF3IgV9vBwoD9NyXBxL3On7MPr5hwGzELytuZl3hvjqHiaE8W3gsM9zxBDwgBX4gTWRSQcwQsfAYbb5VruX-VlnRdCNpC9FOy3pLYPDihO2Qf8djAB_fHLDqQu23Ex8U0z2ryqriw_6Atfnknv6Ti_0k4RN_pWU8GpTR8PGn6XnBoCBLjbS_JIAL6SJ8QPPW6jJE6tndSueXhLmdsLOGnug_qQ0rQ-aiAxm6IEXpKPUylHOuzKXIZmzUE8mMNIOg1dcQZZPVAQDckph_WMvLVFtI8YcHTK86ZEdvct5003qQySUBKuQY-Rwec0nIOZkipbkPOhogE2KGB1X7H5ZOnEeq6m46C9vQhTAsycQFC-a0paq7i07zhRrVOUKC1KCARx6qg9SOagYn2lRpAzSVJoBUdG6aOA=w1059-h794-no

Các ace xem hình của khu đất phía trên. Mình đang định thuê khu đất này nhưng vẫn chưa biết cần phải làm việc gì, chi phí bao nhiêu để chuyển đất hoang như trong hình thành đất trống, ráo nước phục vụ chăn nuôi, trồng trọt được?

Một vài thông tin ghi nhận được:
  • Đang phủ cỏ dại, dương xỉ, gốc cây đường kính 10-15cm
  • Thấp hơn mặt đường khoảng 50cm, thấp hơn mặt bờ bao ven sông khoảng 1,3m
Cần phải làm những việc gì?
  • Dọn cỏ bằng cách nào? Định mức chi phí cho việc này là bao nhiêu cho mỗi công 1000m2?
  • Có cần san lấp, nâng nền không? Định mức chi phí cho việc này là bao nhiêu cho mỗi công 1000m2?
  • Cần phơi đất bao lâu để khô ráo đủ cho trồng trọt?
Nhờ mọi người cho ý kiến giúp.
 

Last edited:

Đối tác


Top