Kỹ thuật ấp trứng đa kỳ cho máy ấp trứng tự động.

Mactech Việt Nam

Thành viên mới
#58
máy bên mình máy ấp ở 95% là chuyện thường, chả có j mà khó khăn cả :))) ẩm 50-60% thôi 65% quá cao dẫn đến ướt trứng