Ky thuât âp trưng ga

  • Thread starter nguyen duc tan
  • Ngày gửi
tôi la nông dân.tôi nuôi ga vươn.muôn gom trưng lai {Âp lo thu công } xin đươc chi dân.xin cam ơn
 


bác có thể bảo thợ làm cho một máy ấp với công xuất nhỏ(500-1000 quả)nếu đều kiện có điện .bác lên cấu trúc máy gần giống như máy ấp hiện đại.thì việc ấp trứng cụa bác mới đạt hiệu quả cao.CHÚC BÁC THÀNH CÔNG.
 


Back
Top