Kỹ-thuật mới : nuôi chim sản-xuất

Thưa, tui xem nhiều Video trại nuôi chim cảnh sản-xuất, tui nghĩ ra nhiều mặt có thể cải tiến được về chuồng, tổ đẻ, vệ-sinh, thời-gian chăm sóc... tui tự-tin sẽ vệ-sinh hơn, tiết-kiệm thời gian, và số-lượng chim con tăng mà phí-tổn giảm. Bạn nào có đam-mê kỹ-thuật mới nầy của tui thì xin bàn tiếp để thực-hiện.
Tui ước là có bạn nào đang nuôi chim sinh-sản để sản-xuất để bàn với tui về cách nuôi nầy. Nếu bạn đồng ý thực-hiện, tui sẽ lo phí-tổn về chuyện dựng chuồng trên đất của bạn, khoảng 60m2, và lợi-nhuận là dành cho bạn.
Trung.
»
Mời quý bạn tham-quan mô-hình nuôi chim độc lạ:

»
Tui rất sức ngưỡng-mộ hai vị nầy. Tui rất muốn tiếp-xúc với hai vị mà không biết làm sao!
»
Mời quý bạn tham-quan mô-hình nuôi chim độc lạ:

»

Trại vẹt cảnh lớn nhất và hiện đại nhất miền bắc trong tương lai tại Hải Phòng.​

Trại nầy quy-mô lắm! Nhưng hoàn-toàn khác với mô-hình của tui. Mời quý bạn xem
»
Tui sẽ trình-bày cách nuôi của tui nó khác các trại như thế nào. Mô-hình nầy tui phác-họa, nhưng vì tui tin chắc sẽ tốt, ít nhứt là bằng những chỗ khác, nhưng tui biết chắc là vệ-sinh hơn, ít tốn công săn-sóc hơn, ít thức ăn hơn (do bị chim ăn vung-vải), đẻ nhiều chim non hơn trong một diện-tích nhỏ hơn rất nhiều. Thưa, vì tin như vậy, nên tui sẽ chịu phần phí-tổn chuồng trại, còn chim giống bỏ vô chuồng, và thức ăn là nhiệm-vụ của bạn. Và kết-quả chim non sinh-sản ra là của bạn, đó là lợi-nhuận của bạn. Phần tui, tui không cần gì hết, đó là "đam mê" của tui, tui được hưởng niềm vui đó, là đủ!
»


ke-thu-cua-chim-yen.jpg

Tui đã gởi 2 lần! Làm sao bỏ bớt? Xin giúp tui!
 


Last edited by a moderator:
https://t.me/******** - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @******** !
 


Tất cả các mưu đồ chăn nuôi mà cho ăn cứt đều thất bại.
Tiếc rằng vẫn có người chưa hiểu ra điều đó.
 


Back
Top