Kỹ thuật nuôi ong - Nuôi ong tầng kế

  • Thread starter OngXanhST
  • Ngày gửi
Công ty Ong Xanh có một video hướng dẫn cho quý bà con - anh em nuôi ong cách lấy mật của tầng sinh sản trong kỹ thuật nuôi ong tầng kế.
Kính mời quý bà con xem qua video dưới đây!
 Quảng cáoTop