Kỹ thuật nuôi ong - Nuôi ong tầng kế

Công ty Ong Xanh có một video hướng dẫn cho quý bà con - anh em nuôi ong cách lấy mật của tầng sinh sản trong kỹ thuật nuôi ong tầng kế.
Kính mời quý bà con xem qua video dưới đây!
 

Quảng cáo

Top