Thảo luận kỹ thuật trồng cây trúc đốm

plethanh

Lữ khách
#1
Xin nhờ giúp đở kỹ thuật trồng cây trúc đốm để lấy lá trang trí chậu hoa để bàn, lảng hoa... Cám ơn!
 

Top