Kỹ thuật vỗ béo bò lấy thịt trên cơ sở nguồn thức ăn tại địa phương

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Trong
những năm qua, được sự tài trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước về
phát triển chăn nuôi bò thịt, hàng ngàn bê lai hướng thịt được sinh ra
và đã cung cấp một số lượng thịt bò lớn cho xã hội.
Miền
Trung và Tây nguyên là khu vực có tiềm năng lớn để phát triển chăn
nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò. Tại khu vực này có tói 1,4 triệu con,
chiếm trên 40% đàn bò toàn quốc. Đàn bò được nuôi chủ yếu nhằm mục tiêu
sinh sản và lầy thịt.

Trong những năm qua, được sự tài trợ của
các tổ chức quốc tế và trong nước về phát triển chăn nuôi bò thịt, hàng
ngàn bê lai hướng thịt được sinh ra và đã cung cấp một số lượng thịt bò
lớn cho xã hội.

Ở nước ta trong khuôn khổ của chương trình phát
triển chăn nuôi quốc gia KN.02.06 và dự án phát triển chăn nuôi bò thịt
VIE86/008, nhiều thí nghiệm theo dõi về khả năng phát triển của bê lai
hướng thịt đã được triển khai. Bê lai hường thịt có khả năng tăng
568g/ngày vào lúc 15 tháng tuổi trên cơ sở khẩu phần ăn có bổ sung. Sử
dụng nguồn thức ăn là phế phụ phẩm nông nghiệp để vỗ béo bò lai hướng
thịt đã đạt tăng trọng 800g/ngày ở tháng vỗ béo thứ nhất (GS. Lê Viết
Ly, PTS. Vũ Văn Nội, và cộng sự, 1995). Tuy nhiên cho đến nay tỷ trọng
về số lượng bê lai hướng thịt so với tổng đàn bò trong toàn quốc vẫn
còn chiếm một tỷ lệ thấp.

Nguồn thịt bò cung cấp cho nhu cầu của
xã hội hiện nay chủ yếu là những bò loại thải có thẻ trạng yếu. Vì thế
những bò đem giết thịt có tỉ lệ thịt xẻ thấp, chất lượng thịt kém. Hàng
năm tại khu vực miền Trung và Tây nguyên có từ 130-150 ngàn bò loại
thải được bán giết thịt. Giả thiết rằng với số lượng bò như trên được
nuôi béo trước khi bán thịt thì số lượng và chất lượng thịt bò được
tăng lên đáng kể.

Ở Trung Quốc việc sử dụng các loại phụ phế
phẩm nông nghiệp để nuôi bò thịt đã được phổ biến từ những năm 1980.
Trong năm 1992 có tới 6 triệu tấn rơm ủ ure được dùng làm thức ăn cho
bò lấy thịt. Lượng rơm ủ ure được sử dụng từ 2-4kg cho mỗi đầu gia
súc/ngày đêm. Ngoài ra khô dầu bông cũng được sử dụng để vỗ béo bò.
Việc sử dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp để nuôi bò thịt ở Trung quốc
đã mang lại lựoi nhuận từ 300-524 nhân dân tệ/1 đầu gia súc.

Trước
tình hình nhu cầu về thịt ngày càng tăng của xã hội, xem xét tiềm năng
to lớn về nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, việc sử dụng phế phụ
phẩm để vỗ béo bò trước khi giết thịt trong thời gian 60-90 ngày để
tăng sản lượng thịt và tăng thu nhập cho người chăn nuôi là một yêu cầu
được đặt ra. Chính vì vậy, chúng tôi triển khai đề tài: "Nghiên cứu kỹ
thuật vỗ béo bò lấy thịt trên cơ sở sử dụng nguồn thức ăn sẵn có tại
địa phương".

<i>Cục Chăn nuôi
(2007-06-06)</i>
 Last edited:
B

Biến rác thành đặc sản

Nhanong.Com
Nhiều tiềm năng thế mà chưa thấy nghiên cứu sâu hơn nhỉ
 

Quảng cáoTop