L-Carnitine trong nuôi heo

Lang thang trên mạng thấy có nhiều bài viết nói về L-Carnitine
vậy có ai đã bổ sung loại này cho heo chưa? kết quả sao?
Định xài mà chưa biết như thế nào................
Không ai biết lọai này à
 
Back
Top