Hỏi đáp LAI TẠO DÊ

Có bác nào cho dê bố cỏ phối với dê mẹ là bách thảo chưa. Nếu phối như thế thì đàn con sinh ra sẽ có ưu và nhược điểm gì. Nó khác gì khi cho lại ngược lại tức là dê bố bách thảo và dê mẹ cỏ
 

Quảng cáo

Top