Thảo luận lam sao de cho ga lon deu va khong can mo nhau.

Em dang tinh nuoi ga, nen anh em, cho e hoi la: ga lon khong deu, can mo nhau( an thit nhau luon) Vay lam sao khac phuc va chanh tinh trang nay a?!
 


Em dang tinh nuoi ga, nen anh em, cho e hoi la: ga lon khong deu, can mo nhau( an thit nhau luon) Vay lam sao khac phuc va chanh tinh trang nay a?!
muốn gà lớn đều thì bạn cho thêm nhiều máng ăn để đảm bảo gà đủ máng, còn cắn mổ nhau thì chỉ có đường cắt mỏ gà thôi, chứ khi nó đã cắn nhau thì thuốc cắn mổ cũng ko trị được đâu
 


Back
Top