Lan Giả Hạc ( Dã Hạc ) - Dendrobium Di Linh Xuân

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
Nông dân @
#1
Lần đầu tiên tham gia diễn đàn về hoa Phong Lan trên Agriviet nên K là một thành viên mới . Mong gặp gỡ và được các anh chị hỗ trợ về kĩ thuật và lịch sử lai tạo phong lanLan Giả Hạc là một loài hoa đặc biệt ở Việt Nam
 

#2
Lần đầu tiên tham gia diễn đàn về hoa Phong Lan trên Agriviet nên K là một thành viên mới . Mong gặp gỡ và được các anh chị hỗ trợ về kĩ thuật và lịch sử lai tạo phong lanLan Giả Hạc là một loài hoa đặc biệt ở Việt Nam
Lần đầu tiên tham gia diễn đàn về hoa Phong Lan trên Agriviet nên K là một thành viên mới . Mong gặp gỡ và được các anh chị hỗ trợ về kĩ thuật và lịch sử lai tạo phong lanLan Giả Hạc là một loài hoa đặc biệt ở Việt Nam
Mong được giao lưu