Bán Lào Cai - Bắc Hà Lửa - H'mông Cộc - Bắc Hà Xù - 20/8/2013

mami1981

Lữ khách
#1

Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Đực - Giống: Bắc Hà Xù
Mầu Lông : Đen - Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )

Giá : 1,3T - Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Đặt Cọc 20% - Giao Cún thu tiền tận nơi

Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN CHPPi/LR )
Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Đực - Giống: Bắc Hà Xù

Mầu Lông : Đen - 4 Chân Vàng ( Hắc Cẩu Tứ Mục )
Giá : 1,3T - Miễn phí vận chuyển nội thành
Đặt Cọc 20% Giao Cún thu tiền tận nơi

Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN CHPPi/LR )


Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Đực - Giống: Bắc Hà Xù
Mầu Lông : Đen Tuyền ( Hắc Cẩu ) - Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )
Giá : 1,3T Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Đặt Cọc 20% giao Cún thu tiền tận nơi
Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN CHPPi/LR )

Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Cái - Giống: Bắc Hà Xù

Mầu Lông : Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )

Giá : 1,3T Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Đặt Cọc 20% giao Cún thu tiền tận nơi
Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Đực- Giống: H'mông Cộc
Mầu Lông : Xám Đá - Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )

Giá : 1,1T Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Đặt Cọc 20% giao Cún thu tiền tận nơi
Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN CHPPi/LR )


Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Cái - Giống: Bắc Hà Lửa
Mầu Lông : Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )

Giá : 2.6T Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Đặt Cọc 20% giao Cún thu tiền tận nơi

Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN CHPPi/LR )


Mã Số : BHD 83213 - Chó Bắc Hà Đại - Bạch Cẩu
Tháng Tuổi : 2 Tháng Giới Tính : Đực - Giống: Bắc Hà Đại
Mầu Lông : Trắng ( Bạch Cẩu ) Huyền Đề 2 chân Trước ( Lưỡng Câu Cẩu )
Giá : Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

Đặt Cọc 20% giao Cún thu tiền tận nơi
Hiện Trạng : Tẩy Giun - Đã Tiêm 1 mũi Vacxin 6 bệnh (CANIGEN® CHPPi/LR )