Lào Cai - Bán Chó Bắc Hà,H'mông Cộc Đuôi - Ship Toàn Quốc - Cập Nhật 09/12/2012