Lên non ngắm kỳ hoa dị thảo

  • Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi
NQ_Toan

NQ_Toan

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
#1
Một số loài phong lan và loài thực vật hiển hoa cận sinh, sống ở vùng núi cao: nhiệt độ thấp, ẩm ướt.

Trồng được, bắt chúng ra hoa là cả một nghệ thuật và hàng đống phí tổn.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg911%2F7619%2FxJ45Uy.jpg&hash=f4d35ec9708a81430be0f72e8b9a1ddf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg673%2F5001%2FV44Ul0.jpg&hash=a60a420d6e16f56c7220970ed15bf62b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5635%2F20404351484_355ab25753_o.jpg&hash=41cc4f0fcb683a0c84614c87fb41035a

55e4045d4c5a1.jpg

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs2.postimg.org%2Fseya68oiv%2F55e40472300f0.jpg&hash=634d0c23ebafb389605057756c1e0aeb

55e404879ebca.jpg

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F695%2F21034620241_122473057c_o.jpg&hash=6b6c3a95df7246ba600b177c58a5537c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs21.postimg.org%2Fmplk9oqxz%2F55e404afe2ca5.jpg&hash=3757bfb26c58471f87c6560705c3debb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5688%2F20405964953_f4c545a499_o.jpg&hash=886980128a2367aebdaa67499a6101d5

55e404d934a94.jpg

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs16.postimg.org%2Fcaz3ohz45%2F55e404edc9df2.jpg&hash=85ea043d445bc05e31c830cf43ce83b7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs15.postimg.org%2Fnh3qtlx17%2F55e404fe1d04d.jpg&hash=cf819ad2ec93870968c0c12951d39191

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs1.postimg.org%2F5ylfoovtr%2F55e4050cbab1a.jpg&hash=c8e72b7353cf2703f5bf48dbe8957993

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5789%2F20838967420_68d82db7b5_o.jpg&hash=7fc12be751b3dd521db8e7eeae4921af

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fg974XR5.jpg&hash=307d4f2cc5aa22e8ce703cc4e2c63abc

55e40543411d7.jpg

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg907%2F1553%2FpyQQGB.jpg&hash=b36afd72dc59ae99ac19a1b2de9104c3
 

T

TieuTu

Lữ khách
#2
Những loại lan này chỉ có GIÁ TRỊ SƯU TẦM chứ không có giá trị về thương mại, kinh tế nhé bác. KHÓ LẮM bỏ qua nhé!
 

Đối tácTop