Lên non ngắm kỳ hoa dị thảo

NQ_Toan

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
#1
Một số loài phong lan và loài thực vật hiển hoa cận sinh, sống ở vùng núi cao: nhiệt độ thấp, ẩm ướt.

Trồng được, bắt chúng ra hoa là cả một nghệ thuật và hàng đống phí tổn.


 

TieuTu

Lữ khách
#2
Những loại lan này chỉ có GIÁ TRỊ SƯU TẦM chứ không có giá trị về thương mại, kinh tế nhé bác. KHÓ LẮM bỏ qua nhé!