mai vàng bình định

Nhờ giúp đở mai e lá như thế này thì bị gì vậy, và bị như vậy thì xử lý thế nào.
1589763658252.JPEG
1589763658312.JPEG
 

Quảng cáo

Top