Màng keo HĐ liên kết các phân tử trong quy trình sản xuất NPK

  • Thread starter tinhkhietnguoncoi
  • Ngày gửi
T

tinhkhietnguoncoi

Guest
#1
[FONT=.VnTime]C«ng Ty X[/FONT]ử lý [FONT=.VnTime]N­ước Môi Trường Việt -Phát [/FONT]
[FONT=.VnTime]§/c : 71 lª ViÕt ThuËt- h­ưng Léc- Vinh- NghÖ An[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trần Thị Hoàng Anh: 0934653885[/FONT][FONT=.VnTime]</V:eek:<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><EM>Bản Mô Tả Phát Minh<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F+%2F%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FEM%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FB%3E%3C%2FP%3E%3CP+class%3DMsoNormal+style%3D&hash=efeaf5a7d6a9beea2e85abf696a1c3f5
<o:p></o:p>
Tên phát minh : Màng Keo ‘’ HD ‘’ <o:p></o:p>
Lĩnhh vực kỹ thuật được đề cập <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Phát Minh màng keo ‘’ HD’’ để liên kết các hợp chất phân tử trong quá trình sản xuất phân N.P.K <o:p></o:p>
Tình Trạng kỹ thụât của phát minh<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đã biết phân tổng hợp N.P.K khi sản xuất lưu trữ , vận chuyển và sử dụng thường bị hút ẩm dẫn tới nát vụn đồng thời thất thóat một lượng phân đạm ( N). Do vậy giá thành phân N.K./ ha cây trồng thường cao ., Đồng thời phải tăng số lượng phân N.P/K mới đáp ứng được. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bản chất kỹ thuật của Phát Minh <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
- Do đó mục đích của phát minh là tạo ra một hỗn hợp phân N.P.K bền chắc ít bị hút ẩm và giảm thiểu sự bay hơi của ( N) trong quá trình sản xuất lưu trữ, vận chuyển và sử dụng cho cây trồng được tiết kiệm phân và có hiệu quả cao hơn. <o:p></o:p>
- Để đạt được mục đích trên của phát minh yêu cầu màng keo HĐ tạo ra hạt phân N.P.K tròn đẹp, ít hút ẩm, bền chắc với các màu đưa vào, giá thành rẻ , nghuyên liệu sẵn có, khi bón cho cây trồng thì màng keo HĐ tạo thành phân cây trồng đễ hấp thụ, giảm được sự bay hơi của ( N) mang lai hiệu quả kinh tế cao.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mô tả vắn tắt bằng hình vẽ <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Phần lớn các nhà máy sản xuất phân N.P.K thường theo quy trình công nghệ chung :
- Chảo tạo hạt (1) có bể nước phun dung để tạo hạt ( nước này được pha màng keo HĐ và màu s¾c phân N.P.K theo ý muốn ) <o:p></o:p>
- Qua băng tải đế hệ thống 2 sấy ở nhiệt độ vừa phải để bay hơi nước.<o:p></o:p>
- Qua hệ thống ống sấy đến sàn giật lựa hạt (3) là sàn lựa chọn hạt sau khi đã sấy
-Sấy sản phẩm hạt phân N.P.K (4) đóng gói lưu trữ, vận chuyển và sử dụng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tóm tắt Phát Minh<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
- Phát minh màng keo HĐ đã được nghiên cứu kỹ và đã được chuyển giao kỹ thuật một cơ sở sản xuất phân N.P.K qua thực tế kiểm chứng phân N.P.K đạt đươc các yêu cầu sau: <o:p></o:p>

- 1) Độ hút ẩm của hạt phân ít khi để ngoài không khí. ( Độ phần trăm hút ẩm ít )
- 2) Khi cho vào nước tan từ từ cây trồng dễ hấp thụ số lượng hết số phân bón (mức độ tan theo thời gian:Tan nhanh trong môi trường đất ngập nước, khi bón vào đất khô hạt phân hút ẩm từ hơi nước trong không khí tan chậm)<o:p></o:p>
- 3) It dây màu, s¾c cña ph©n , giữ được bền màu mà màu sắc đó độc quyền công ty ( Không bị phai màu, bón cục theo thời gian)
- 4) Khi bón phân cho cây trồng thì chất HĐ trở thành phân bón. (Thành phần của chất HD là một hợp chất hữu cơ )<o:p></o:p>
- 5) Giữ được phân đạm ( N ) chậm bay hơi nâng cao chất lượng phân.( N bay rất ít, thường bay hơi ở nhiệt độ 46<SUP>0 độ </SUP>mất hẳn ở 50<SUP>0</SUP>, kim loại nặng Kali và sun phát không bay hơi) <o:p></o:p>
- 6) Khi sản xuất lưu trữ vận chuyển và sử dụng hạt phân không bị nát vụn (Màng keo tạo ra liên kết vững chắc cho hạt phân) <o:p></o:p>
- 7) Giá thành rẻ, hợp lý. ( khoảng 30 nghìn đến 40 nghìn/ tấn N.P.K <o:p></o:p>
- 8) Nghuyên liệu để chế ra màng ‘’ HD’’ sẵn có dễ làm. ( sẵn có trên thị trường) <o:p></o:p>
- 9) Hạt phân cứng khi tạo hạt thì hạt phân tròn đẹp đều so với phương pháp tạo hạt bình thường ( Mức chịu lực nén cao )<o:p></o:p>
- 10) Khi cho màng keo HĐ và màu s¾c ta chỉ cho vào bể nước khi tạo hạt vì vậy không thay đổi và ảnh hưởng tới quy trình sản xuất phân N.P.K theo phương pháp sản xuất bình thường. ( Màng keo cho trong nước phun sương tạo hạt nên không ảnh hưởng đến hạt phân) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Kỹ Sư Hóa :<o:p></o:p>


Trần Thị Hoàng Anh


[/FONT]
 

Last edited by a moderator:

Đối tác


Top