Máy nghiền thức ăn Trí Đạt

Hiện tại trong hội có ai sd máy nghiền thức ăn Trí Đạt cho mình xin được tham khảo. Mình tính dùng may này nghiên đầu cá, ruot cá tạp, ròi tron cám chi gà. Không biết hiệu qủa thế nào?
 
Top