mỡ cá basa,cá tra chất lượng (Fish Oil)

  • Thread starter Le thi bich lien
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le thi bich lien
- Địa chỉ: Lô 2.20F,KCN Trà Nóc II,P.Phước Thới,Q.Ô Môn,TP. Cần Thơ
- Tel, Fax: 0918.415.690 ::: FaX 07103.744.826
- email: builelien@yahoo.com.vn
================================

<p><font face="Times New Roman"><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp mỡ c&aacute; basa,c&aacute; tra chất lượng rất tốt cho thức ăn thủy sản v&agrave; chứa c&aacute;c vitamin thiết yếu.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Mỡ c&aacute; c&oacute; chỉ số acid &le; 3</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn c&aacute;c doanh nghiệp,c&aacute;c C&ocirc;ng ty đối t&aacute;c đ&atilde; đang v&agrave; sẽ nhiệt t&igrave;nh ủng hộ C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i</font></font></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top