Mọi người cho e hỏi chim bồ câu thả nhốt vào lồng Sao lại không Đề và lam thế nào để chim đẻ bình thường trở lai

  • Thread starter Phanyen
  • Ngày gửi
Phanyen

Phanyen

Lữ khách
#1
mọi người cho em hỏi chim bồ câu thả bây giờ nhốt lại Sao lại không đẻ và làm thế nào để chim đẻ bình thường chở lai
 

L

Le Thanh Dong

Lữ khách
#2
mọi người cho em hỏi chim bồ câu thả bây giờ nhốt lại Sao lại không đẻ và làm thế nào để chim đẻ bình thường chở lai
Cho mình hỏi là chim bạn đã đẻ lứa nào chưa vậy?
Nếu chưa đẻ thì bạn nên thả cho đẻ 2 lứa rùi hãy nhốt vào chuồng
Nếu chim chỉ mới đẻ 1 lứa thì tùy vào giống và chế độ ăn mà lứa thứ 2 sẽ cách lứa 1 từ 1,5 tháng đến 4 tháng. Sau khi đẻ lứa 2 thì con non khoảng 15 đến 30 ngày chim mẹ sẽ đẻ tiếp (phụ thuộc vào chế độ ăn)
 

Đối tácTop