Mọi người giúp dùm em

  • Thread starter Quynhnhu123
  • Ngày gửi
Q

Quynhnhu123

Lữ khách
#1
Em mới nuôi gà con nên không biết nên tiêm vaxsin gì cho gà,mong mọi người tư vấn dùm em loạo vaxsin nào? Chích bao nhiêu ngày? Mong mọi người giúp đỡ em cảm ơn
 
V

vanxuan

Thành viên mới
#2
sử dụng vacxin
Ngày tuổi

Vacxin và thuốc dùng

1 - 3

- Phòng E.coli, Salmonella và viêm rốn bằng cách cho gà uống liên tục 3 ngày một trong các kháng sinh sau: Oracin-pharm (100ml/150 - 200 lít nước uống); Pharmequin-Max (1g/2lít nước); Pharamox G, Pharmequin, Pharamox (1g/1lít nước); Enro-flox 5% hoặc PTH-pharma (2g/1lít nước), Pharcolivet (10g/4 lít nước); Ampi-pharm (10g/lít nước).
- Kết hợp cho uống liên tục 10 ngày Promochick (1g/1lít nước) để úm gia cầm.
- Tiêm vacxin phòng bệnh Marek.
5
Nhỏ vacxin ND.IB hoặc Lasota lần 1 để phòng bệnh gà rù (Niucatxơn).
7

Chủng đậu. Nhỏ vacxin Gumboro lần 1.
11-13

Phòng bệnh CRD (hen gà) bằng cách cho gà uống liên tục 3 ngày một trong các thuốc sau: D.T.C Vit (2g/1lít nước), CRD-pharm hoặc Corymax-pharm (1g/1lít nước), Phargentylo-F (10ml/4lít nước).

14

Nhỏ vacxin Gumboro lần 2.
15

Tiêm vacxin phòng Cúm gia cầm lần 1.
19

Nhỏ vacxin ND.IB hoặc Lasota lần 2.
21

Nhỏ vacxin Gumboro lần 3.
26-28


Phòng bệnh cầu trùng gà bằng cách cho gà uống một trong các thuốc sau: Pharm-cox G (1ml/lít nước liên tục trong 48 giờ hoặc 3ml/lít nước trong 8 giờ/ngày, liên tục 2 ngày). Phar-coccitop (10g/3,3lít nước), Pharticoc-plus (10g/7 lít nước), Moncoc-pharm (1g/2lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn), Caticoc-pharm (1g/3 lít nước uống hoặc 1g/1,5kg thức ăn), liên tục 3 ngày .

40

Tiêm vacxin H1 để phòng bệnh gà rù (Niucatxơn).
45

Tiêm vacxin phòng Cúm gia cầm lần 2.
 
Q

Quynhnhu123

Lữ khách
#4
Thank
sử dụng vacxin
Ngày tuổi

Vacxin và thuốc dùng

1 - 3

- Phòng E.coli, Salmonella và viêm rốn bằng cách cho gà uống liên tục 3 ngày một trong các kháng sinh sau: Oracin-pharm (100ml/150 - 200 lít nước uống); Pharmequin-Max (1g/2lít nước); Pharamox G, Pharmequin, Pharamox (1g/1lít nước); Enro-flox 5% hoặc PTH-pharma (2g/1lít nước), Pharcolivet (10g/4 lít nước); Ampi-pharm (10g/lít nước).
- Kết hợp cho uống liên tục 10 ngày Promochick (1g/1lít nước) để úm gia cầm.
- Tiêm vacxin phòng bệnh Marek.
5
Nhỏ vacxin ND.IB hoặc Lasota lần 1 để phòng bệnh gà rù (Niucatxơn).
7

Chủng đậu. Nhỏ vacxin Gumboro lần 1.
11-13

Phòng bệnh CRD (hen gà) bằng cách cho gà uống liên tục 3 ngày một trong các thuốc sau: D.T.C Vit (2g/1lít nước), CRD-pharm hoặc Corymax-pharm (1g/1lít nước), Phargentylo-F (10ml/4lít nước).

14

Nhỏ vacxin Gumboro lần 2.
15

Tiêm vacxin phòng Cúm gia cầm lần 1.
19

Nhỏ vacxin ND.IB hoặc Lasota lần 2.
21

Nhỏ vacxin Gumboro lần 3.
26-28


Phòng bệnh cầu trùng gà bằng cách cho gà uống một trong các thuốc sau: Pharm-cox G (1ml/lít nước liên tục trong 48 giờ hoặc 3ml/lít nước trong 8 giờ/ngày, liên tục 2 ngày). Phar-coccitop (10g/3,3lít nước), Pharticoc-plus (10g/7 lít nước), Moncoc-pharm (1g/2lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn), Caticoc-pharm (1g/3 lít nước uống hoặc 1g/1,5kg thức ăn), liên tục 3 ngày .

40

Tiêm vacxin H1 để phòng bệnh gà rù (Niucatxơn).
45

Tiêm vacxin phòng Cúm gia cầm lần 2.
 

Quảng cáoTop