Mời trợ giúp về bê con

dungnga

Lữ khách
#1
Bê con được 10 ngày tuổi phần rốn chưa rụng nhìn bề ngoài thì thấy như bị to ra nhưng khi sờ vào không có gì có cảm giác chỉ là lớp da bị dư phần giữa là cuốn rốn cỡ đầu đũa. Nhờ các anh chị trợ giúp bê con có bị gì khác thường không ạ.
http://imgur.com/N52TL13
http://imgur.com/d1tYFQf
http://imgur.com/G8Zlv59
 

Top