một số cây cùi mía

#2
Cây Cần thăng cùi mía của bác nếu trao chuốc kỹ lại sẽ ngọt lắm đó.
Chúc bác tương lai có nhiều mía ngọt.
 
Top