một số khoáng chất cần thiết để bổ tự làm cám trộn