Một số tài liệu kĩ thuật chăn nuôi

Mình gửi các bạn file kỹ thuật chăn nuôi bổ ích, các bạn xem link ở dưới nha, hình ảnh rõ ràng, giải thích ngắn gọn, mong lại cho các bạn nhiều điều bổ ích. Các bạn copy(sao chép) đoạn CODE mình cung cấp, mở trang web mới, rồi paste (dán) nó vào, enter và học hỏi hoặc click thẳng vào linh bên cạnh tiêu đề

Các bạn sử dụng ký hiệu mũi tên để di chuyển slide

1) Bò Sữa và công tác thú y : http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/chan nuoi bo sua/aP Lite Flash

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/chan%20nuoi%20bo%20sua/aP%20Lite%20Flash/

2) Kỹ Thuật Nuôi Nhím : http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/KTnuoinhim.swf

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/KTnuoinhim.swf

3) Chăn Nuôi Gà Thả Vườn : http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/nuoigathavuon/aP Lite Flash

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/nuoigathavuon/aP%20Lite%20Flash/

4) Tiêu Hóa Ở Động Vật Nhai Lại :http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/TH DV nhai lai/SLDVnangcao_Phan II (NXPowerLite)/shell.swf

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/baigiang/TH%20DV%20nhai%20lai/SLDVnangcao_Phan%20II%20%28NXPowerLite%29/shell.swf

5) Bệnh Cầu Trùng Ở Gà :http://rumenasia.org/phanvuhai/powerpoint/cau_trung/aP Lite Flash

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/powerpoint/cau_trung/aP%20Lite%20Flash/

6) Bệnh Ký Sinh Trùng Ở Vật Nuôi : http://rumenasia.org/phanvuhai/powerpoint/KST o Vat nuoi/aP Lite Flash

Mã:
http://rumenasia.org/phanvuhai/powerpoint/KST%20o%20Vat%20nuoi/aP%20Lite%20Flash/
 


Last edited:


Back
Top