mua 100.000 hạt cây hoa sứ thái < có ảnh >

#1
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt cây hoa sứ
vậy ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người

 

Last edited:
#2
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt cây hoa sứ
vậy ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 
#3
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt cây hoa sứ
vậy ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 
#4
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt cây hoa sứ
vậy ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người