mua 50.000 hạt giống cây kè bạc

#1
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm đt : 0983 916780 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên email: tiendam1958@gmail.com rất mong hợp tác với mọi người
 

#7
#9
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm
đt : 0983 916780
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người

 
#10
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm đt : 0983 916780 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên email:tiendam1958@gmail.com rất mong hợp tác với mọi người
 
#11
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm
đt : 0983 916780
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 

lethanhan

Thành viên gắn bó
#13
Chào anh!
Chúng tôi có thể cung cấp hạt kè bạc chín tại Sài gòn, nếu anh có người thu mua thì alo Ân để thoã thuận giá, 1 mùa chúng tôi cung cấp được 10.000-15.000 hạt.
 
#14
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm
đt : 0983 916780
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 
#15
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm đt : 0983 916780 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên email:tiendam1958@gmail.com rất mong hợp tác với mọi người
 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#16
Số lượng như vậy nhưng thời gian cung cấp như thế nào?Vận chuyễn ra sao?Mùa này đang có trái chín nhưng lu bu quá không lên vườn được.Anh báo giúp tôi giá cả và số lượng cụ thể nhé?Anh mua tính theo hạt hay kg?Giá như thế nào?Một mình tôi thì không cung đủ số lượng như thế,nhưng nếu anh đưa giá hợp lý và làm ăn uy tín thì tôi có thể nhập hạt từ nước ngoài về cung cấp cho anh!
Vui lòng liên hệ email : xnghinhphongx@yahoo.com.vn
Cảm ơn anh!
 
#17
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm đt : 0983 916780 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên email:tiendam1958@gmail.com rất mong hợp tác với mọi người
 
#18
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm
đt : 0983 916780
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 
#19
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua 50.000 hạt giống cây kè bạc nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm
đt : 0983 916780
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người