Cần mua Mua chồn hương, dúi thương phẩm

#1
Thu mua Chồn Hương, Dúi, Cheo, Rắn thiên nhiên tất cả các size. Liên hệ 0914100304. Trang trại Hai Thái xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ( Ai có hàng bán thì liên lạc trực tiếp qua số đt trên nha).

Thu mua chồn hương, dúi, các loại rắn thiên nhiên,...Liên hệ 0914100304 a Thái.
 

Tannongdan

Lữ khách
#2
Mua chồn hương, dúi, rùa, rắn thiên nhiên, tất cả các size. Liên hệ 0914100304 Hai Thái.
 

Tannongdan

Lữ khách
#3
Thu mua Chồn Hương, Dúi, Cheo, Rắn thiên nhiên tất cả các size. Liên hệ 0914100304. Trang trại Hai Thái xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ( Ai có hàng bán thì liên lạc trực tiếp qua số đt trên nha).

Thu mua chồn hương, dúi, các loại rắn thiên nhiên,...Liên hệ 0914100304
 

Tannongdan

Lữ khách
#4
Thu mua Chồn Hương, Dúi, Cheo, Rắn thiên nhiên tất cả các size. Liên hệ 0914100304. Trang trại Hai Thái xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ( Ai có hàng bán thì liên lạc trực tiếp qua số đt trên nha).

Thu mua chồn hương, dúi, các loại rắn thiên nhiên,...Liên hệ 0914100304 a Thái.
Thu mua Chồn Hương. Liên hệ 0914100304
 
Đ

Đatbobo

Guest
#5
Chồn hương 1chai2/kg.dúi 580/kg.chồn hương bắn (chết)550/kg.cheo bắn 450/kg
 

hai van

Lữ khách
#7
Cheo nuoi . Dui nuoi mua nhui ky vay[DOUBLEPOST=1400675152][/DOUBLEPOST]Cheo nuoi . Dui nuoi mua nhui ky vay
 

#9
D
Cheo nuoi . Dui nuoi mua nhui ky vay[DOUBLEPOST=1400675152][/DOUBLEPOST]Cheo nuoi . Dui nuoi mua nhui ky vay
Dúi nuoi p pán sao[DOUBLEPOST=1412862849][/DOUBLEPOST]
Thu mua Chồn Hương, Dúi, Cheo, Rắn thiên nhiên tất cả các size. Liên hệ 0914100304. Trang trại Hai Thái xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ( Ai có hàng bán thì liên lạc trực tiếp qua số đt trên nha).

Thu mua chồn hương, dúi, các loại rắn thiên nhiên,...Liên hệ 0914100304 a Thái.
Chon huong thâu nhiu kí z a
 

cong trieu

Nhà nông nghiệp dư
#11
Thu mua Chồn Hương, Dúi, Cheo, Rắn thiên nhiên tất cả các size. Liên hệ 0914100304. Trang trại Hai Thái xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ( Ai có hàng bán thì liên lạc trực tiếp qua số đt trên nha).

Thu mua chồn hương, dúi, các loại rắn thiên nhiên,...Liên hệ 0914100304 a Thái.
bạn nuôi đa dạng quá hín, xin lỗi gội là bạn vì mình không biết là bao nhiêu tuôi. mình cũng rất muốn nuôi chồn hương và dúi nhưng ở xa quá, tiết thật